Tidig historia

Dokument och klipp från tiden före 1992

Historisk tillbakablick

Hällefors, Helvetet.

1558 är namnet daterat Helwitte

1559 Häluete

1589 i Heluete emellan —-och Heluete1615

1615 Hellefors

1660,1662,1690 Hellefors

1662 kom namnet Hällefors, 1662,1708

Namnets äldre form är troligen Häl-vitte troligen varav nutida namnform är en medveten förändring för att undgå obehagliga idéassociationer. det senare namnet Hälle-fors är sammansatt av hällo, hälla för klippa, bärjhäll, samt fors.

Det äldre namnet är måhända ursprungligen namn på forsen i ån.

1615 Vid HT dömdes enligt hållen syn västra sidan av sjön Skärdrygen till Hamra och den östra till helvetet. samt halva Skärdrygsverken till vardera av dessa gårdar, att skiftesvis begagnas var sitt år men Grimsverken och hela västra landet tillföll Hamra

1638 Ägdes båda gårdarna jämte Spakarp och Högerås av Knut Eriksson Ulf, som begärde att av Hamra bygga sätesgård.

1646 Dömdes efter syn hållen den 4 juni, att Hamra skulle behålla hela Grimsverken med hela västra landet intill åmynningen men Helvete och Söderhult vad de av ålder hävda.

Denna dom åberopas och införes VT 1666 väsentligen olika: Att synen ägt rum den 26 juni och att Hamra skulle behålla Grimsverken och hela västra landet. Helvetet brukar sin gamla hävd på Ön och Söderhult behåller fisket i åmynningen på östra sidan.16669 omtalas denna dom vara fäll den 5 juni 1646

1664 Avstod då redan gamle Johan Ulf ränta i sätesgården Hårsnäs till brodern Knut Eriksson Ulf av Hamra mot att den senare skulle hålla Anders med daglig kost.

1665 Skrevs Knut Eriksson Ulf till Hårsnäs och Hamra. Han levde till 1673.

1673 den 20 sept köpte Olof Armsköld säteriet Hamra av Knut Eriksson Ulf med Spakarps rå och rör, som var av dessa ägare tagna 650 dlr in specie

45              49

 

1        2

3

4

adventsandakt_0001

 

 

59

54

 

Lämna ett svar